Home Deelnemers ZZP kaart Deventer ContactRob Korten

Adbrevio - Rob Korten

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE  Deventer

Telefoon: 06-27591682

Website: www.adbrevio.nl

Hobbies


Adbrevio

Rob Korten

Ik ben specialist op het gebied van duurzame energie en biobased business. Met mijn bedrijf Adbrevio richt ik mij vooral op subsidie- en innovatieadvies. Ik word tevens ingeschakeld voor technisch advies, projectfinanciering, business development en (industrieel) onderzoek. Denk daarbij aan projecten ten aanzien van zonne-energie, biogas, bioethanol, verbranding van biomassa en bioraffinage.

Waarom ben je succesvol 

Ik participeer in enkele risicovolle, innovatieve industriële projecten. De hierbij opgedane inhoudelijke kennis, ervaring en netwerken stellen mij in staat om projecten van klanten een (nieuwe) impuls te geven, betrokkenen te enthousiasmeren en buitengewone resultaten te behalen.

Daarnaast kan ik vertrouwen op een sterk netwerk van specialisten bij de UN, NGO's, onderzoeksinstituten en leveranciers van duurzame technologie. In 2007 initieerde ik de samenwerkingsverbanden “Holland Biomassa 4 Energy Solutions” en “Biobased●Business”. Dit zijn teams van specialisten en bedrijven gericht op biomassa projecten.

Wat is je grootste zakelijke succes 

Mogelijk maken van financiering voor grote duurzame energieprojecten (biogasproductie, biomassaverbranding, algenproductie).

Meer dan 300 agrarische ondernemers voorzien van duurzaam energieadvies, binnen 6 maanden na oplevering van advies leverde dit serieuze investeringen op bij meer dan 25% van de deelnemende bedrijven. 

Europese marktintroductie van duurzame smeermiddelen, resulterend in een wereldwijde afzet van producten in meer dan 70 landen.

(Maatschappelijke) nevenfuncties

Ik was 10 jaar bestuurslid van de sectie energie bij de VVM, Netwerk van Milieuprofessionals. Momenteel ben ik voorzitter van Stichting Duurzaam Salland (o.a. betrokken bij meer dan 1,5 MW zonne-projecten). Als bestuurslid bij MKB Deventer richt ik mij op het meerjarig programma Duurzame Maakstad.


Copyright MKB Deventer 2017