Home Deelnemers ZZP kaart Deventer ContactMark Verhijde

Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling - Mark Verhijde

G. Westenbergstraat 8
7415 CP   Deventer

Telefoon:

Website: www.markverhijde.nl

Hobbies

Ik squash 2 tot 3 keer per week in Apeldoorn.


Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling

Mark Verhijde

Mark Verhijde is sinds 2010 als zelfstandige actief op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Mark werkt aan nieuwe verhouding tussen overheden, organisatie en bewoners(initiatieven). Hij geeft inhoud aan het begrip participatiesamenleving. Tot voor kort regelde de overheid heel veel zaken voor haar burgers top down met weinig tot geen inspraak. Door de bezuinigingen de afgelopen jaren en het mondiger worden van de consument werkt dit model niet meer. Mark helpt de overheid om tot nieuwe en efficiënte samenwerkingsvormen te komen met inschakeling van burgerinitiatieven.

Referenties / klanten

Dit zijn overheden (rijk, provincie & gemeente), woningbouwcoöperaties, maatschappelijke organisaties en af en toe een ondernemer. De klanten komen uit het hele land van Kerkrade tot Den Helder.

Waarom ben je succesvol

Ik benader de zaken graag praktisch. Ik probeer zo min mogelijk papier te produceren en zet graag het maatschappelijk veld in beweging om mee te doen in de participatiesamenleving. Het gaat om het omzeilen van hobbels van wetten en regeltjes waarachter ambtenaren zich graag mogen schuilen, minder zelf beter weten als overheid en ook geen “ja maar” roepen. Ik geef ook veel kennis weg en dat wordt ook erg gewaardeerd.

Waar ben je trots op

De realisatie van elk project is iets om trots op te zijn. Zo was ik betrokken bij een Twentse fusiegemeente die door bezuinigingen te weinig budget had voor het onderhoud aan de diverse zwembaden. Met de inpassing van burgerinitiatieven is dit nu wel gelukt, met minder geld is nu meer onderhoud gerealiseerd.

Samen met Maarten Bosman heb ik een praktisch handboek geschreven hoe de burgerinitiatieven qua aansprakelijkheid te regelen. Dit heeft de toepasselijk naam: “regel die burgerinitiatieven!”.
Dit is inmiddels meer dan 1.000 keer gedownload.

Vertel eens iets onverwachts over jezelf

Ik woon nu 15 jaar in Deventer en heb daarvoor in allerlei plaatsen door het hele land gewoond. Ik hou erg van Deventer: het is een prachtige stad en wij gaan er niet meer uit weg.

Nevenfuncties

  • bestuurslid MKB Deventer
  • secretaris Broodfonds Deventer Koek

Copyright MKB Deventer 2017